Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam
Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm Phí transfer
.vn
470.000đ
Miễn phí
.com.vn
340.000đ
Miễn phí
.net.vn | .biz.vn
340.000đ
Miễn phí
.name.vn
45.000đ
Miễn phí
.edu.vn
190.000đ
Miễn phí
.info.vn
200.000đ
Miễn phí
       

 

Tên miền quốc tế
Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm Phí transfer
.com Miễn phí
.net Miễn phí
.org Miễn phí
.info Miễn phí
.biz Miễn phí
.asia Miễn phí
.top Miễn phí 260.000đ Miễn phí